Vrienden van het Landgoed

Wilt u ook een duurzame toekomst voor Landgoed Huis Sevenaer ondersteunen? Word dan vriend van Landgoed Huis Sevenaer. Samen met onze vrienden dragen wij dit bijzondere historisch erfgoed een warm hart toe. Een Landgoed met 23 rijksmonumenten, waar de relatie tussen bodem, plant, dier en mens centraal staat.

Uw bijdrage is belangrijk

Met uw bijdrage zorgen wij voor:
– het behoud van de natuurwaarden op het landgoed in hartje Zevenaar.
– een evenwichtig systeem van landbouw en natuur.
– de kennisoverdracht gericht op gezonde voedselproductie.
– het behoud van de historische gebouwen.
– het behoud van het bijzondere interieur van het Hooge huis.
– het uitdragen van het verhaal van Landgoed huis Sevenaer.
– de ondersteuning van de vrijwilligers in hun werk op het Landgoed.

Voordelen en kosten

– bijwonen van bijeenkomsten exclusief voor vrienden.
– jaarlijks gratis deelname voor 2 personen aan een excursie.
– u wordt uitgenodigd voor de opendagen.
– u ontvangt een aantal keer per jaar onze digitale nieuwsbrief.

De extra voordelen voor bedrijven zijn:
– jaarlijks 20% korting op een groepsexcursie verzorgd door onze landgoedgidsen.
– In overleg krijgt u de mogelijkheid om het Landgoed te gebruiken als ontvangstlocatie voor uw personeel of zakenrelaties.

Particulieren betalen jaarlijks een bedrag van minimaal € 40,-.
Bedrijven betalen jaarlijks een bedrag vanaf €250,-.

Over giften

De vrienden van Landgoed Huis Sevenaer zijn ondergebracht in de Stichting Jonkheer Huub van Nispen Memorie. De stichting is een Culturele Anbi organisatie, uw gift kan fiscaal aftrekbaar zijn.

Meldt u nu aan

Vul nu ons aanmeldformulier in. Mail het ingevulde formulier vervolgens naar info@huissevenaer.com.