Ondersteun jij de restauratie van Deelhoven?

Deelhoven, de moestuin van Huis Sevenaer, moet dringend gerestaureerd worden.

Samen met onze vrijwilligers beginnen we met het herstellen van de historische witlofkas. Hier is een bedrag voor nodig van €55.000. Dit zijn de kosten van materialen, manuren en vergunning.

We hebben jouw hulp hard nodig, bv bij het vinden van sponsors, bij het opzetten van een crowdfundingsactie, voor financiële bijdragen of om mee te denken om andere hulpbronnen te vinden. Kun jij hier ons bij helpen? Stuur dan een bericht naar info@huissevenaer.com. We horen graag!