Op zoek naar jouw hulp!

Als u heeft kunnen deelnemen aan een rondleiding op het landgoed Huis Sevenaer, heeft u kennis gemaakt met een bijzonder stuk geschiedenis van de Liemers. Dit prachtige historische complex functioneert al eeuwen als kasteelboerderij. Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer (overleden 10 augustus 2012) heeft zijn leven lang gestreden om het landgoed te behouden en de natuur te beschermen. Gezond voedsel én natuur gaan hier samen.

Sinds 2011 is veel geïnvesteerd in de restauratie van diverse gebouwen zoals de veestal, het koetshuis en het Polderhuis, waarin nu het restaurant Eet-Lokaal is gehuisvest. Voor de restauratie van andere grote gebouwen maken we zoveel mogelijk gebruik van de (beperkt) beschikbare subsidiegelden van de provincie.

Een onderdeel waar voorlopig geen subsidie voor beschikbaar is, betreft de historische moestuin Deelhoven: al meer dan 100 jaar de moestuin van het landgoed, gelegen achter de muur aan de Markt. Daar zijn drie onderdelen als rijksmonument aangewezen: de historische witlofkas, een lange hoge muur en een kortere lage muur. Al deze monumenten zijn aan restauratie toe; vooral de witlofkas verkeert in een staat van verval en is voor de helft ingestort (zie foto). Dat willen we veranderen door deze te restaureren. Ook willen we de moestuin toegankelijk te maken voor het publiek.

Wat willen we met Deelhoven bereiken
Van Deelhoven willen we een plek maken waar:

 • Men elkaar kan ontmoeten in een oase van rust, dicht tegen het levendige stadscentrum van Zevenaar aan;
 • Vrijwilligers welkom zijn en daar actief een bijdrage leveren aan het verbouwen van groenten, bloemen en fruit;
 • Op een vaste dag in de week de poorten open zijn, maar waar iedere avond de poort weer sluit zodat er rust is;
 • De plek wordt waar groenten en fruit van het landgoed gekocht kan worden;
 • De visie van Landgoed Huis Sevenaer wordt uitgedragen, waarbij gestreefd wordt naar een gezond evenwicht tussen landbouw en natuur. Biologisch en ecologisch zijn daarbij sleutelwoorden;
 • Door de teelt ook een economische functie uitgeoefend wordt;
 • Educatie over de teelt van landbouwproducten kan plaatsvinden;
 • Cultuur historisch besef een plaats heeft.

Prioriteit ligt nu bij de restauratie van de historische witlofkas, gevolgd door de beide historische muren op Deelhoven, die net als de kas als rijksmonument zijn aangewezen. Daarna zijn er nog meer “kleinschalige” onderdelen die aangepakt moeten worden, zoals de historische duiventil.

We hebben jouw hulp hard nodig:

 • Heb jij kennis en energie om mee te helpen met de restauratie van Deelhoven?
 • Heb jij als particulier of als bedrijf een bedrag beschikbaar voor de restauratie van Deelhoven?
 • Heeft jouw organisatie bouwmaterialen beschikbaar?
 • Of heb je andere ideeën om ons te helpen met de restauratie?

Neem dan contact met ons op.

Bankgegevens
Stichting Jhr Huub van Nispen van Sevenaer Memorie is een culturele ANBI. Giften zijn fiscaal aftrekbaar. U kunt ons steunen door een donatie op rekening: IBAN: NL 78 ABNA 0438081129 o.v.v. ‘donatie’.