Visie op landbouw

Landgoed Huis Sevenaer is een kasteelboerderij: een kasteel of versterkt huis waarvan de eigenaar (een deel van) de landbouwgronden in eigen beheer heeft. Bovendien is het een gemengd biologisch bedrijf. We laten landbouwproductie samengaan met hoge ecologische waarden. We gebruiken dus geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Het landgoed bestaat deels uit oud bos met grote bomen waar, door beperkt ingrijpen, een veelzijdige flora en fauna is ontstaan. Hierdoor vind je op het landgoed een ecologisch evenwicht waarbij de voor landbouw schadelijke dieren in toom worden gehouden door hun natuurlijke vijanden.

werkwijze_p01

In 1960 maakt Jonkheer Van Nispen van Sevenaer de bewuste keuze om een grote diversiteit van levensvormen mogelijk te maken. In, op en boven de grond. Hoewel het bedrijf door de jaren heen kleiner in omvang is geworden heeft zij haar diversiteit aan bedrijfstakken behouden. Het bedrijf is samengesteld uit akkers, weilanden, tuinen, boomgaarden, bos, heggen, water en gebouwen. Op zich biedt ieder onderdeel verschillende mogelijkheden voor flora en fauna. De teeltmethode heeft hier een sterk stimulerende werking op. Samen versterken ze elkaar en is er een grotere diversiteit mogelijk. Als hier met zorg mee wordt omgegaan tenminste.

jhrHvanNispen_02In een brief uit 1969 stelt de Jonkheer: “Per definitie kan de methode als volgt worden geformuleerd: een zodanige methode van telen, dat de teelt een integraal bestanddeel vormt van de ecologie. Het woord integreren heeft daarbij altijd een positieve betekenis”. Samengevat; omdat de natuur geïntegreerd wordt met de cultuurgewassen noemde hij het de ‘geïntegreerde teeltmethode’.

Geïnspireerd op de visie van de jonkheer werken wij aan de realisatie van een landgoed dat zelfvoorzienend functioneert. Gebaseerd op een evenwichtig syteem van landbouw en natuur.

  • Door haar kennis over natuurlijke landbouw over te dragen heeft Landgoed Huis Sevenaer een educatieve functie;
  • Door het samenbrengen van ondernemers, vrijwilligers, natuurliefhebbers, medewerkers en bezoekers heeft zij een sociale functie;
  • Door het behoud levert zij een cultuur-historische bijdrage. Deze unieke combinatie maakt haar tot cultuur- en natuurhistorisch centrum van de Liemers!

Dit doen wij samen met onze partners en vrijwilligers onder regie van de Stichting Behoud Landgoed Sevenaer en onder de dagelijkse aansturing van Joyce van Katwijk.