Veeteelt & Akkerbouw

Op het landgoed zijn ongeveer 40-50 Pimontese runderen aanwezig. Met veel liefde en zorg heeft Joyce van Katwijk in de afgelopen 20 jaar een prachtige kudde gefokt. Zomers lopen de koeien in de weidegronden rond de Babberisscheweg. In de winter worden de koeien gestald in de stal aan de Wittenburgstraat. Zij krijgen uitsluitend voer geteeld op eigen bedrijf. Het voer bestaat hoofdzakelijk uit grassen, aangevuld met kruidenrijk klaver, voerderbieten en groenteoverschot van de tuinderij.

veeteelt_02
Af en toe wordt een koe geslacht, het vlees is in de landgoedwinkel verkrijgbaar. De mest van de koeien wordt verzameld op de mestvaalt achter de stal. In het voorjaar is de mest al flink gecomposteerd en wordt het over het land verspreid. Dat is het begin van de kringloop. Deze mest bevorderd het bodemleven, wat goed is voor planten, vogels en kleine zoogdieren. De weilanden en percelen grasland dienen niet alleen als zomerverblijf en voedselvoorziening voor de koeien maar door de plantensoorten rijkdom (kruidenrijk hooiland) vormt het ook een biotoop voor insecten en vogels.

akkerbouw_foto
Op onze akkers wordt grasklaver voor de koeien, maar ook gerst, tarwe, luzerne, mais en pompoenen geteeld. Het meeste van deze gewassen gaan de biologische groothandel. Wij streven naar een optimaal ecologisch evenwicht door veel aandacht te besteden aan de flora en fauna om de (randen van de) akkers heen. Op hun beurt vormen die een leefgebied voor bijen, vlinders, vogels en zoogdieren.