Historie

We schrijven 13e eeuw als Kasteel Sevenaer door een landheer wordt gebouwd; een Middeleeuwse burcht met militaire bedoelingen gebouwd vanwege haar strategische ligging. In de eeuwen die volgen raakt haar militaire rol uitgespeeld en verandert zij van adellijke havezate in een versterkt en beveiligd landhuis. Het eenzijdige militaire karakter verdwijnt, evenals de voorburg.

tekening_Hofker
Tekening W.G. Hofker (1902-1981)

Het landgoed komt in handen van de familie van Nispen
Na periodes van herstel en verval en na diverse malen van eigenaar te zijn gewisseld komt huis Sevenaer in 1785 in bezit van de familie van Nispen. Arnold Anton Jan van Nispen koopt het huis, dat dan inmiddels is uitgebreid met diverse landerijen. Hij behoort tot een nieuw type landheer. Hij hecht niet alleen waarde aan het bezit van zo’n oud adellijk goed als wooncentrum van zijn grondbezit, het moet voor hem ook rusten op een solide economische basis. Een basis die het rendabel maakt en het onderhoud en voortbestaan ervan verzekert. Hierdoor breekt er voor huis Sevenaer een periode van herstel aan. Ook wordt het huis – dat jarenlang niet door de bezitters bewoond was geweest – weer middelpunt van het grondbezit dat er toe behoorde: het landgoed.

In 1947 vraagt Lodewijk van Nispen van Sevenaer (Jonkheer Louis) zijn neef Huub van Nispen om het beheer over te nemen. Er is veel werkt te verrichten: de oorlog heeft veel schade teweeg gebracht en Lodewijk heeft de laatste jaren vanwege zijn gezondheid weinig aandacht aan het Landgoed kunnen besteden. Hij moet het rustiger aan gaan doen. Lodewijk sterft in Huis Sevenaer op 31 juli 1949 op 82 jarige leeftijd.

huis_03

Jonkheer Van Nispen neemt in 1947 het beheer over
Het Landgoed is dan ca 120 hectare groot. Als jonge telg van de familie is het zijn taak om het landgoed – waar hij als kind zo vaak logeerde – weer tot bloei te brengen. Jonkheer Huub van Nispen heeft geen enkele opleiding gehad in landbouw maar wordt al snel gegrepen door het landgoed. Mede doordat het kasteel zijn agrarische bedrijfsvoering ook dan nog in eigen beheer voert worden de persoonlijke visie van Van Nispen en het Landgoed een onafscheidelijke symbiose.

Hij heeft een droom..

Zijn visie op ecologische landbouw en zijn droom om van het Landgoed een zelfvoorzienende kasteelboerderij met een evenwichtig systeem van Landbouw en Natuur te maken beheersen zijn leven.

jhrHvanNispen_02

Onzekere tijden breken aan
Maar door verstedelijking en uiteenlopende visies en belangen breekt een lange periode van juridische strubbelingen aan: de toekomst van het landgoed wordt onzeker. De Jonkheer raakt de helft van zijn grond kwijt maar is des te strijdbaarder om het Landgoed weer tot bloei te brengen. Alle procedures hebben alleen ook financieel hun sporen achter gelaten: het Landgoed raakt in verval. Gelukkig zorgt het verstrijken van de tijd voor een wederopstanding. Burgers vinden dat er genoeg gebouwd is in Zevenaar en het nieuwe gemeentebestuur ziet het belang van het behoud en voortbestaan van het Landgoed.

joeCostBudde

Stichting Behoud Landgoed Huis Sevenaer
Er wordt een Stichting opgericht en met behulp van Gemeentelijke en provinciale subsidies wordt een visie op de toekomst gevormd: ‘Een duurzaam zelfstandige kasteelboederij als sociaal verbinder in de Liemers’. Er komt een ontwikkelingsvisie die ervoor moet zorgen dat Landgoed Huis Sevenaer een zelfstandig rendabele toekomst tegemoet gaat, in lijn met het gedachtegoed van de Jonkheer.

huis_herstel_01

De start van het herstel
In 2010 starten de eerste 3 renovatieprojecten en in juni 2013 worden de Veestal, het Polderhuis en de binnenplaats van Landgoed Huis Sevenaer feestelijk opgeleverd. De jonkheer maakt dit helaas niet meer mee. In 2012 sterft hij op 93-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Hij is begraven op zijn landgoed.

De herstelwerkzaamheden werpen zijn eerste vruchten af
De stichting en haar partners zijn vastberaden het herstel voort te zetten en de droom van de jonkheer te verwezenlijken. Inmiddels zijn vervolgplannen gemaakt en nieuwe herstelwerkzaamheden aangevangen. Niets lijkt erop een bloeiende toekomst nog in de weg te staan. Precies zoals de Jonkheer dat zo graag had gewild.

Bronnen:

‘Het Huis Sevenaer’ door A.G. van Dalen, de Liemers No 4, september 1962

http://www.landschapsbeheergelderland.nl/oral-history-verhalen/huis-sevenaer-jonkheer-huub-van-nispen-van-sevenaer-en-het-eeuwige-gevecht

http://www.vannispen.info/node/2362

https://vimeo.com/105249026