Organisatie en ANBI

jhrHvanNispen_02Jonkeer Huub van Nispen van Sevenaer heeft nagenoeg al zijn bezittingen nagelaten aan de Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie. De stichting heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Deze status geeft de stichting een aantal belastingvoordelen. Hiertoe moet ze ook aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals de publicatieplicht van een aantal documenten. Onze ANBI-gegevens vindt u hier. Ook kunt u diverse publicaties inzien: de jaarrekening 2012, jaarrekening 2013, jaarrekening 2014, balans 2014 & activiteitenoverzicht 2014, jaarrekening 2015 & balans 2015, Jaarverslag 2016 & balans 2016. Jaarrekening 2017 Memorie, Jaarverslag 2017 Memorie
Ook kunt u de begroting 2018 inzien.

Het eigendom en de exploitatie van het landgoed is ondergebracht in B.V. Landgoed Huys Sevenaer. Naast deze stichting is er de Stichting Behoud Landgoed Sevenaer. De Stichting Behoud Landgoed Sevenaer heeft als doel de duurzame instandhouding van de landerijen, gebouwen en opstallen, en cultuurhistorische en natuurwaarden van het landgoed Huis Sevenaer te bevorderen. Om dit te bereiken wordt op dit moment een nieuwe toekomstvisie ontwikkeld en in een nieuw beleidsplan uiteengezet.

Samen met vele vrijwilligers wordt het gedachtegoed van de Jonkheer in praktijk gebracht. In samenspraak met overheden en subsidieverstrekkers, met name de provincie Gelderland, de gemeente Zevenaar, het EU projectteam SHARE en de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed, wordt het landgoed tot bloei gebracht.

logo_rijksdienstculterfgoedlogo_provgelderlandlogo_gemzevenaarinterreg