Onze ANBI gegevens

RSIN-nummer
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer van de Stichting Huub van Nispen van Sevenaer Memorie  is 815802821.

Correspondentieadres
Postbus 2061  6900 CB Zevenaar  0316 52 35 29
Bezoekadres  Wittenburgstraat 11  6901 AN Zevenaar

Bestuurders van de stichting

  • Joyce van Katwijk – Voorzitter
  • Henk de Graaf – Penningmeester
  • Udo Hassefras – Lid
  • Christiaan van Roon – Lid

Het beloningsbeleid 
Het bestuur van de stichting ontvangt voor de werkzaamheden van de stichting geen beloning. Henk de Graaf is sinds 1 september 2017 ook directeur van de BV Landgoed Sevenaer en ontvangt daarvoor 1.000 euro per maand als managementvergoeding. De Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie heeft 100% van de aandelen van de BV.