Onze ANBI gegevens

RSIN-nummer
Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer van de Stichting Huub van Nispen van Sevenaer Memorie  is 815802821.

Correspondentieadres
Postbus 2061  6900 CB Zevenaar  0316 52 35 29
Bezoekadres  Wittenburgstraat 11  6901 AN Zevenaar

Bestuurders van de stichting

  • Adriaan van Blokland (voorzitter)
  • Joyce van Katwijk
  • Christiaan van Roon

Het beloningsbeleid 
Het bestuur van de stichting ontvangt voor de werkzaamheden van de stichting geen beloning. Anja van Norel is sinds 1 januari 2019 directeur van de BV Landgoed Sevenaer en ontvangt daarvoor 1.500 euro per maand als managementvergoeding. De Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie heeft 100% van de aandelen van de BV.