ANBI

In 1974 is Stichting Jonkheer Huub van Nispen van Sevenaer Memorie opgericht. De stichting heeft de zogenoemde ANBI-status. Dit betekent dat zij is aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI).

ANBI-status
Een ANBI is vrijgesteld van betaling van schenk- en erfrecht. Dit betekent dat elke schenking aan de stichting geheel ten goede komt aan de doelstelling. Wie de stichting een schenking doet, kan zijn gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels.

Culturele ANBI
Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling levert tijdelijk een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht. Ook in de vennootschapsbelasting geldt dat deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal €5.000, – van de aan culturele instellingen gedane giften.

Onze ANBI gegevevens vind je hier.